sksenadin.zoom-a.com
[schoolname]
[address] Tel : [tel], Faks : [fax]
e-mel : sksenadin@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA |

PANITIA MATEMATIK
PELAN TINDAKAN TAHUN 2008

Bil

Aktiviti

Objektif , Pelaksanaan &

Kumpulan Sasaran

Cadangan Tarikh

Tindakan

1.

Program Transisi

Tahun 1

Objektif:

Murid-murid dapat mengenal angka dan istilah-istilah dalam mata pelajaran Matematik.

 

Pelaksanaan:

Dilaksanakan mengikut intipati program yang telah dirancang.

 

Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 1.

 

Januari - Mac

Guru Penyelaras Program Transisi

 

Ahli Panitia Matematik (Guru Tahap 1)

2.

Latihan Congak

 

Objektif:

Guru dapat mengesan penguasaan murid dalam fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi atau mengetahui pengetahuan sedia ada murid sebelum p & p bermula.

 

Pelaksanaan:

Dilaksanakan awal sesi p & p Matematik sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Latihan congak yang mengandungi 5 hingga 10 soalan diberikan dan murid-murid menjawab soalan secara individu dalam buku latihan congak. Murid-murid menyemak jawapan bersama dengan guru.

 

Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6.

 

Januari - November

Ahli Panitia Matematik (Guru Tahap 2)

2.

“I am a

Super Star”

Objektif:

Semua murid dapat menguasai sifir asas darab sebelum penghujung tahun 2008.

 

Pelaksanaan:

Dilaksanakan di rumah dan awal sesi p & p Matematik. Murid-murid akan dibekalkan dengan kad untuk diisi oleh ibu/bapa/penjaga, kawan dan guru selepas murid-murid menguasai sifir tertentu. Lencana akan diberi oleh guru matematik sekiranya murid dapat melengkapkan kad tersebut.

 

Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 2 hingga Tahun 6.

 

Januari - November

Ahli Panitia Matematik

3.

Bengkel:

Menyediakan bahan bantu mengajar

Objektif:

<!--[if !supportLists]-->i. <!--[endif]-->Semua guru matematik dapat menyediakan persediaan mengajar yang selaras.

<!--[if !supportLists]-->ii. <!--[endif]-->Semua guru matematik dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan supaya p & p dapat dijalankan dengan lebih berkesan.

 

Pelaksanaan:

Guru-guru Matematik yang mengajar di darjah yang yang sama akan memilih satu masa untuk berkumpul dan menyediakan persediaan dan bahan untuk digunakan sepanjang tahun 2008.

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua Guru Matematik.

 

Januari,

Jun

Ahli Panitia Matematik

4.

Bengkel:

Menyemak kertas ujian kertas 2

Objektif:

Memberi pendedahan yang lebih menyeluruh dan jelas agar sistem pemarkahan Matematik lebih tersusun dan tepat.

 

Pelaksanaan:

Guru-guru Matematik yang pernah menghadiri kursus memberi kursus dalam kepada semua guru matematik.

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua Guru Matematik.

 

Februari

Ahli Panitia Matematik

5.

Minggu Kesedaran Matematik 1

Objektif:

Memberi kesedaran kepada murid-murid dan ibu bapa tentang pentingnya matematik dalam kehidupan seharian (melibatkan operasi asas, pecahan, nilai wang).

 

 

Pelaksanaan:

Pameran, mini jualan amal dijalankan (dikalangan murid-murid).

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan ibubapa mereka.

 

Mac/April

Ahli Panitia Matematik

6.

Minggu Kesedaran Matematik 2

Objektif:

Memberi kesedaran kepada murid-murid dan ibu bapa tentang pentingnya Matematik dalam kehidupan seharian (melibatkan ukuran panjang, timbangan berat, isipadu cecair, masa dan waktu, ruang, perwakilan data).

 

Pelaksanaan:

Pameran, Aktiviti minggu kemerdekaan (mencari tarikh-tarikh penting dalam proses kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan taikh lahir tokoh-tokoh kemerdekaan).

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan ibubapa mereka.

 

Julai/Ogos

Ahli Panitia Matematik

7.

PASCA selepas UPSR

Objektif:

Memberi persediaan kepada murid-murid Tahun 6 sebelum ke sekolah menengah.

 

Pelaksanaan:

<!--[if !supportLists]-->i. <!--[endif]-->PROTIM

<!--[if !supportLists]-->ii. <!--[endif]-->Pengenalan istilah Matematik dalam Bahasa Inggeris (Program PPSMI).

<!--[if !supportLists]-->iii. <!--[endif]-->Mathematics games & puzzle

<!--[if !supportLists]-->iv. <!--[endif]-->Mencari harta karun.

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 6.

 

September - November

Guru-guru Matematik Tahun 6

8.

Minggu Uji Minda

Objektif:

Menguji tahap pengetahuan dan pemahaman murid tentang fakta asas dan istilah-istilah matematik.

 

Pelaksanaan:

Dilaksanakan dalam bentuk kuiz bertulis dan kuiz lisan.

 

 Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6.

November

Ahli Panitia Matematik

9.

BSS

-Buddy Support System

(Program PPSMI)

(Sila rujuk lampiran)

Januari - September

Ahli Panitia Matematik dan Bahasa Inggeris

10.

Sudut Matematik

(Program PPSMI)

Objektif:

Membantu murid mengenali dan memperkukuhkan pemahaman terhadap istilah-istilah Matematik dalam Bahasa Inggeris.

 

Pelaksanaan:

Istilah-istilah Matematik dan nota ringkas dalam Bahasa Inggeris dipamerkan oleh ahli-ahli Panitia Matematik setiap bulan mengikut giliran.

 

 Kumpulan Sasaran:

 Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6.

 

Januari - November

Ahli Panitia Matematik

11.

Pemantauan Pengajaran & Pembelajaran

(Program PPSMI)

Objektif:

Membantu guru-guru Matematik dalam mempertingkatkan penggunaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

 

Pelaksanaan:

Setiap guru matematik dipantau oleh Guru Besar atau PK1 dari segi penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik mengikut jadual yang telah disediakan.

 

 Kumpulan Sasaran:

 Semua Guru Matematik.

 

Januari - November

Guru Besar,

PK1

SENARAI GURU YANG MENGAJAR MATEMATIK 2008

Bil.

Nama Guru Matematik

Kelas Yang Diajar

Bidang Tugas

1

Jong Ming Chien

1A, 1B, 2C

 

2

Agatha Chai

1D, 1E

 

3

Noraini Abd. Rahim

1C, 3A, 3B

 

4

Nursakinah Bt. Ramli

2A, 2D, 2E

 

5

Jessica Ak Ajot

2B

 

6

Nooreen Zeena Azis

3C, 3D, 5A

 

7

Merang Tanyit

3E

 

8

Fazlina Hj Arfan

4A, 6E

 

9

Naziah Bahar

4B, 4C, 6C

 

10

Wee Chuan Siew

4D, 4E, 6A

Ketua Panitia

11

Dayang Mordiah

5B, 5D, 6D

 

12

Author Pedri Met

5C, 5E, 6B

 


JADUAL TUGAS PAPAN KENYATAAN PANITIA MATEMATIK

BULAN

TAHAP 1

TAHAP 2

Januari

Cik Nursakinah

Pn. Wee C. S.

Februari

Pn. Naziah

Pn. Fazlina

Mac

En. Merang

Pn. Dayang

April

Pn. Jong M. C.

En. Author

Mei

Pn. Jessica

Cik Noreen

Jun

Cik Nursakinah

Pn. Wee C. S.

Julai

Pn. Agatha Chai

Pn. Fazlina

Ogos

Pn. Noraini

Pn. Dayang

September

En. Merang

En. Author

Oktober

Cik Noreen

Pn. Naziah


SENARAI TUGAS

 

A) KETUA PANITIA

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mempengerusikan semua mesyuarat panitia.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menjemput ahli untuk bermesyuarat.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyampaikan kepada ahli-ahli panitia segala maklumat yang diperolehi daripada mesyuarat kurikulum.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyimpan dan mengemaskini semua rekod panitia.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Terlibat secara langsung dalam pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan aktiviti panitia.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Merekod semua peralatan/bahan (PPSMI) yang diedarkan oleh penyelaras pusat sumber.

 

B) SETIAUSAHA

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mencatat minit bagi semua mesyuarat panitia matematik.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyediakan surat jemputan mesyuarat.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyediakan minit bagi edaran untuk ahli.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyimpan segala maklumat yang berkaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan oleh panitia matematik.

 

C) BENDAHARI

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mengumpul dan menyimpan segala kutipan bagi panitia.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Membantu ketua panitia dalam menyediakan senarai pesanan untuk panitia matematik.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menentukan kadar imbuhan/hadiah bagi setiap aktiviti yang melibatkan murid.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Terlibat dalam penyediaan hadiah bagi aktiviti panitia.

 

D) PENYELARAS

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Membantu ketua panitia menyemak semula kertas ujian yang disediakan oleh guru-guru sama ada mengikut JPU atau tidak.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Menyimpan satu set kertas soalan bagi setiap ujian di dalam fail yang disediakan.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Membantu ketua panitia mengumpul borang analisis, sasaran dan pencapaian daripada guru-guru lain yang mengajar darjah yang sama.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mengemaskini rekod tentang abakus (Penyelaras Tahun 1).Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: